240228
DEFENSIODEFENSIODEFENSIODEFENSIODEFENSIODEFENSIO EPHEMERIDVMEPHEMERIDVMEPHEMERIDUMEPHEMERIDVMEPHEMERIDVMEPHEMERIDUM.
ADADADADADAD JLLVSTJLLVSTJLLVSTJLLVSTJLLVSTJLLVST.DDDDDD. BERNARDVMBERNARDVMBERNARDUMBERNARDVMBERNARDVMBERNARDUM
Trottum

Trottum

Trottum

Trottum

Trottum

Trottum
.
EDitaEDitaEDitaEDitaEDitaEDita eranteranteranteranteranterant ſcriptaſcriptascriptaſcriptaſcriptascripta quædamquædamquaedamquædamquædamquaedam, quorumquorumquorumquorumquorumquorum titulustitulustitulustitulustitulustitulus animadver-
siones
animadver-
siones
animadver-
siones
animadver-
siones
animadver-
siones
animadver-
siones
inininininin ephemeridasephemeridasephemeridasephemeridasephemeridasephemeridas
.
& breuisbreuisbrevisbreuisbreuisbrevis aliaaliaaliaaliaaliaalia diſputatiodiſputatiodisputatiodiſputatiodiſputatiodisputatio dededededede erererererer
roribus

roribus

roribus

roribus

roribus

roribus
calculorumcalculorumcalculorumcalculorumcalculorumcalculorum AſtronomicorumAſtronomicorumAstronomicorumAſtronomicorumAſtronomicorumAstronomicorum. acacacacacac demũdemumdemumdemũdemumdemum TheſesTheſesThesesTheſesTheſesTheses quæ-
dam
quæ-
dam
quae-
dam
quæ-
dam
quæ-
dam
quae-
dam
typistypistypistypistypistypis datædatædataedatædatædatae .111111111111. AuguſtiAuguſtiAugustiAuguſtiAuguſtiAugusti .158115811581158115811581. quęquęquaequęquęquae omniaomniaomniaomniaomniaomnia cumcumcumcumcumcum adadadadadad manusmanusmanusmanusmanusmanus
meas

meas

meas

meas

meas

meas
perueniſſentperueniſſentpervenissentperueniſſentperueniſſentpervenissent, nonnonnonnonnonnon potuipotuipotuipotuipotuipotui, nonnonnonnonnonnon eiseiseiseiseiseis animumanimumanimumanimumanimumanimum admouereadmouereadmovereadmouereadmouereadmovere, cumcumcumcum
ibi

ibi

ibi

ibi

ibi

ibi
dededededede hishishishishishis ſtudijsſtudijsstudiisſtudijsſtudijsstudiis ageret̃agereturagereturageret̃agereturageretur, inininininin quibusquibusquibusquibusquibusquibus partempartempartempartempartempartem nonnonnonnonnonnon exiguamexiguamexiguamexiguamexiguamexiguam an-
norum
an-
norum
an-
norum
an-
norum
an-
norum
an-
norum
meorummeorummeorummeorummeorummeorum conſumpſiconſumpſiconsumpsiconſumpſiconſumpſiconsumpsi.
necnecnecnecnecnec tamentamentamentamentamentamen ſcribereſcriberescribereſcribereſcriberescribere aliquidaliquidaliquidaliquidaliquidaliquid ſta-
tueram
ſta-
tueram
sta-
tueram
ſta-
tueram
ſta-
tueram
sta-
tueram
;
tumtumtumtumtumtum quodquodquodquodquodquod exiſtimaremexiſtimaremexistimaremexiſtimaremexiſtimaremexistimarem virosvirosvirosvirosvirosviros AſtronomiæAſtronomiæAstronomiaeAſtronomiæAſtronomiæAstronomiae peritosperitosperitosperitosperitosperitos
facile

facile

facile

facile

facile

facile
, quantiquantiquantiquantiquantiquanti faciendafaciendafaciendafaciendafaciendafacienda eſſenteſſentessenteſſenteſſentessent eaeaeaeaeaea quæquæquaequæquæquae editaeditaeditaeditaeditaedita eranteranteranteranteranterant iudicaturosiudicaturosiudicaturosiudicaturosiudicaturosiudicaturos, alijsalijsaliisalijsalijsaliis veròveròveroveròveròvero haudhaudhaudhaudhaudhaud gratamgratamgratamgratamgratamgratam
futuram

futuram

futuram

futuram

futuram

futuram
harumharumharumharumharumharum rerumrerumrerumrerumrerumrerum tractationemtractationemtractationemtractationemtractationemtractationem.
TumTumTumTumTumTum quodquodquodquodquodquod ſiſisiſiſisi ingenueingenueingenueingenueingenueingenue meammeammeammeammeammeam ſententiamſententiamsententiamſententiamſententiamsententiam proferproferproferproferproferprofer
re

re

re

re

re

re
voluiſſemvoluiſſemvoluissemvoluiſſemvoluiſſemvoluissem, nonnonnonnonnonnon poterampoterampoterampoterampoterampoteram, ſineſinesineſineſinesine maximamaximamaximamaximamaximamaxima authorisauthorisauthorisauthorisauthorisauthoris moleſtiamoleſtiamolestiamoleſtiamoleſtiamolestia ferèferèfereferèferèfere omniaomniaomniaomniaomniaomnia reprobarereprobarereprobarereprobarereprobarereprobare.
QuandoquidemQuandoquidemQuandoquidemQuandoquidemQuandoquidemQuandoquidem ſoletſoletsoletſoletſoletsolet vnuſquiſquevnuſquiſqueunusquisquevnuſquiſquevnuſquiſqueunusquisque indignationemindignationemindignationemindignationemindignationemindignationem concipereconcipereconcipereconcipereconcipereconcipere exexexexexex hishishishishishis, quæquæquaequæquæquae ſuæſuæsuaeſuæſuæsuae opi-
nioni
opi-
nioni
opi-
nioni
opi-
nioni
opi-
nioni
opi-
nioni
repugnantrepugnantrepugnantrepugnantrepugnantrepugnant, idididididid omneomneomneomneomneomne maleuolentiæmaleuolentiæmalevolentiaemaleuolentiæmaleuolentiæmalevolentiae potiuspotiuspotiuspotiuspotiuspotius quamquamquamquamquamquam veritatisveritatisveritatisveritatisveritatisveritatis ſtudioſtudiostudioſtudioſtudiostudio tribuenstribuenstribuenstribuenstribuenstribuens.
QuiQuiQuiQuiQuiQui
nimo

nimo

nimo

nimo

nimo

nimo
cumcumcumcumcumcum necnecnecnecnecnec deeſſentdeeſſentdeessentdeeſſentdeeſſentdeessent quiquiquiquiquiqui dicerentdicerentdicerentdicerentdicerentdicerent inininininin meipſummeipſummeipsummeipſummeipſummeipsum directadirectadirectadirectadirectadirecta eaeaeaeaeaea telatelatelatelatelatela fuiſſefuiſſefuissefuiſſefuiſſefuisse, nullamnullamnullamnullamnullamnullam fidemfidemfidemfidemfidemfidem
eis

eis

eis

eis

eis

eis
adhibendamadhibendamadhibendamadhibendamadhibendamadhibendam duxiduxiduxiduxiduxiduxi, necnecnecnecnecnec enimenimenimenimenimenim quiquiquiquiquiqui inininininin ephemeriephemeriephemeriephemeriephemeriephemeri dasdasdasdasdasdas inuehiturinuehiturinuehiturinuehiturinuehiturinuehitur, memememememe arguerearguerearguerearguerearguerearguere poteſtpoteſtpotestpoteſtpoteſtpotest,
qui

qui

qui

qui

qui

qui
nullasnullasnullasnullasnullasnullas ephemeridasephemeridasephemeridasephemeridasephemeridasephemeridas ſcripſiſcripſiscripsiſcripſiſcripſiscripsi, necnecnecnecnecnec tabulastabulastabulastabulastabulastabulas compoſuicompoſuicomposuicompoſuicompoſuicomposui.
NecNecNecNecNecNec ſiſisiſiſisi authorauthorauthorauthorauthorauthor quidpiamquidpiamquidpiamquidpiamquidpiamquidpiam exexexexexex
his

his

his

his

his

his
quæquæquaequæquæquae ààaààa nobisnobisnobisnobisnobisnobis editaeditaeditaeditaeditaedita fuiſſentfuiſſentfuissentfuiſſentfuiſſentfuissent impugnareimpugnareimpugnareimpugnareimpugnareimpugnare voluiſſetvoluiſſetvoluissetvoluiſſetvoluiſſetvoluisset, ægrèægrèaegreægrèægrèaegre ferreferreferreferreferreferre debuiſſemdebuiſſemdebuissemdebuiſſemdebuiſſemdebuissem, modomodomodomodomodomodo ààaààa veveveveveve
ritate

ritate

ritate

ritate

ritate

ritate
nuſquamnuſquamnusquamnuſquamnuſquamnusquam deuiaſſetdeuiaſſetdeviassetdeuiaſſetdeuiaſſetdeviasset.
LiberumLiberumLiberumLiberumLiberumLiberum enimenimenimenimenimenim eſteſtesteſteſtest cuiquecuiquecuiquecuiquecuiquecuique ſcribereſcriberescribereſcribereſcriberescribere quodlibetquodlibetquodlibetquodlibetquodlibetquodlibet. necnecnecnecnecnec Ari-
ſtotelem
Ari-
ſtotelem
Ari-
stotelem
Ari-
ſtotelem
Ari-
ſtotelem
Ari-
stotelem
afficitafficitafficitafficitafficitafficit iniuriainiuriainiuriainiuriainiuriainiuria, quicunquequicunquequicunquequicunquequicunquequicunque illiilliilliilliilliilli fidemfidemfidemfidemfidemfidem ſuamſuamsuamſuamſuamsuam nonnonnonnonnonnon accommodataccommodataccommodataccommodataccommodataccommodat, & ſiſisiſiſisi valdèvaldèvaldevaldèvaldèvalde ini-
quus
ini-
quus
ini-
quus
ini-
quus
ini-
quus
ini-
quus
ſitſitsitſitſitsit, quiſquisquiſquisquisquisquiſquisquiſquisquisquis maiorummaiorummaiorummaiorummaiorummaiorum opinionesopinionesopinionesopinionesopinionesopiniones verasverasverasverasverasveras, & abababababab omnibusomnibusomnibusomnibusomnibusomnibus meritomeritomeritomeritomeritomerito comprobatascomprobatascomprobatascomprobatascomprobatascomprobatas nonnonnonnon
admittit

admittit

admittit

admittit

admittit

admittit
.
HincHincHincHincHincHinc mihimihimihimihimihimihi ſatisſatissatisſatisſatissatis oĩbusoimbusoimbusoĩbusoimbusoimbus feciſſefeciſſefecissefeciſſefeciſſefecisse videbarvidebarvidebarvidebarvidebarvidebar, cumcumcumcumcumcum hishishishishishis quiquiquiquiquiqui dededededede ſcriptisſcriptisscriptisſcriptisſcriptisscriptis illisillisillisillisillisillis memememememe inter-
rogauerãt
inter-
rogauerant
inter-
rogaverant
inter-
rogauerãt
inter-
rogauerant
inter-
rogaverant
reſpondiſſemreſpondiſſemrespondissemreſpondiſſemreſpondiſſemrespondissem, eaeaeaeaeaea nonnonnonnonnonnon ſatisſatissatisſatisſatissatis firmisfirmisfirmisfirmisfirmisfirmis eſſeeſſeesseeſſeeſſeesse innixainnixainnixainnixainnixainnixa fundamẽtisfundamentisfundamentisfundamẽtisfundamentisfundamentis, & quodquodquodquodquodquod adadadadadad taliataliataliataliataliatalia
tractanda

tractanda

tractanda

tractanda

tractanda

tractanda
opusopusopusopusopusopus fuiſſetfuiſſetfuissetfuiſſetfuiſſetfuisset exercitatioreexercitatioreexercitatioreexercitatioreexercitatioreexercitatiore iudicioiudicioiudicioiudicioiudicioiudicio.
VerumtamenVerumtamenVerumtamenVerumtamenVerumtamenVerumtamen cumcumcumcumcumcum tutututututu vnusvnusunusvnusvnusunus maximemaximemaximemaximemaximemaxime omomomomomom
nium

nium

nium

nium

nium

nium
deſideresdeſideresdesideresdeſideresdeſideresdesideres tibitibitibitibitibitibi clariusclariusclariusclariusclariusclarius, quæquæquaequæquæquae namnamnamnamnamnam dededededede hishishishishishis meameameameameamea ſitſitsitſitſitsit ſententiaſententiasententiaſententiaſententiasententia explicariexplicariexplicariexplicariexplicariexplicari, nonnonnonnonnonnon tamtamtamtamtamtam tuistuistuistuistuistuis
precibus

precibus

precibus

precibus

precibus

precibus
deuictusdeuictusdevictusdeuictusdeuictusdevictus quamquamquamquamquamquam meameameameameamea ipſiusipſiusipsiusipſiusipſiusipsius cupiditatecupiditatecupiditatecupiditatecupiditatecupiditate dededededede tetetetetete benemerendibenemerendibenemerendibenemerendibenemerendibenemerendi impulſusimpulſusimpulsusimpulſusimpulſusimpulsus, nonnonnonnonnonnon ſu-
ſtineo
ſu-
ſtineo
su-
stineo
ſu-
ſtineo
ſu-
ſtineo
su-
stineo
diutiusdiutiusdiutiusdiutiusdiutiusdiutius animumanimumanimumanimumanimumanimum tuumtuumtuumtuumtuumtuum hęſitantemhęſitantemhaesitantemhęſitantemhęſitantemhaesitantem relinquererelinquererelinquererelinquererelinquererelinquere.
AtqueAtqueAtqueAtqueAtqueAtque vtvtutvtvtut tibitibitibitibitibitibi adeoadeoadeoadeoadeoadeo honeſtahoneſtahonestahoneſtahoneſtahonesta cucucucucucu
pienti

pienti

pienti

pienti

pienti

pienti
morẽmoremmoremmorẽmoremmorem geramgeramgeramgeramgeramgeram paucispaucispaucispaucispaucispaucis hiſcehiſcehiscehiſcehiſcehisce ſcriptisſcriptisscriptisſcriptisſcriptisscriptis incultisincultisincultisincultisincultisincultis quidemquidemquidemquidemquidemquidem, vtvtutvtvtut abababababab hominehominehominehominehominehomine omniomniomniomniomniomni pror-
ſus
pror-
ſus
pror-
sus
pror-
ſus
pror-
ſus
pror-
sus
facundiafacundiafacundiafacundiafacundiafacundia deſtitutodeſtitutodestitutodeſtitutodeſtitutodestituto exaratisexaratisexaratisexaratisexaratisexaratis, ſedſedsedſedſedsed exexexexexex quibusquibusquibusquibusquibusquibus nihilominusnihilominusnihilominusnihilominusnihilominusnihilominus facilefacilefacilefacilefacilefacile, atqueatqueatqueatqueatqueatque perſpicueperſpicueperspicueperſpicueperſpicueperspicue, vtvtutvtvtut
ſpero

ſpero

spero

ſpero

ſpero

spero
, conceptumconceptumconceptumconceptumconceptumconceptum animianimianimianimianimianimi noſtrinoſtrinostrinoſtrinoſtrinostri perciperepercipereperciperepercipereperciperepercipere poſſispoſſispossispoſſispoſſispossis, ſiſisiſiſisi tamentamentamentamentamentamen eameameameameameam præſtantispræſtantispraestantispræſtantispræſtantispraestantis ingenijingenijingeniiingenijingenijingenii tuituituituituitui
aciem

aciem

aciem

aciem

aciem

aciem
adhibuerisadhibuerisadhibuerisadhibuerisadhibuerisadhibueris, quaquaquaquaquaqua ſolesſolessolesſolesſolessoles intimaintimaintimaintimaintimaintima quæquequæquequaequequæquequæquequaeque ſcientiarumſcientiarumscientiarumſcientiarumſcientiarumscientiarum penetrarepenetrarepenetrarepenetrarepenetrarepenetrare, noſtrænoſtrænostraenoſtrænoſtrænostrae opinio-
nis
opinio-
nis
opinio-
nis
opinio-
nis
opinio-
nis
opinio-
nis
ſummamſummamsummamſummamſummamsummam perſtrinxiperſtrinxiperstrinxiperſtrinxiperſtrinxiperstrinxi, quęquęquaequęquęquae adadadadadad tetetetetete mitteremitteremitteremitteremitteremittere decreuidecreuidecrevidecreuidecreuidecrevi.
& quamuisquamuisquamuisquamuisquamuisquamuis ipſaipſaipsaipſaipſaipsa resresresresresres dededededede quaquaquaquaquaqua agituragituragituragituragituragitur,
quæ

quæ

quae

quæ

quæ

quae
exactioremexactioremexactioremexactioremexactioremexactiorem deſideratdeſideratdesideratdeſideratdeſideratdesiderat expoſitionemexpoſitionemexpositionemexpoſitionemexpoſitionemexpositionem, prolixioremprolixioremprolixioremprolixioremprolixioremprolixiorem memememememe eſſeeſſeesseeſſeeſſeesse cogeritcogeritcogeritcogeritcogeritcogerit quamquamquamquamquamquam voluiſ-
ſem
voluiſ-
ſem
voluis-
sem
voluiſ-
ſem
voluiſ-
ſem
voluis-
sem
.
multamultamultamultamultamulta tamentamentamentamentamentamen memememememe obmiſiſſeobmiſiſſeobmisisseobmiſiſſeobmiſiſſeobmisisse intelligesintelligesintelligesintelligesintelligesintelliges, nonnonnonnonnonnon admodumadmodumadmodumadmodumadmodumadmodum neceſſarianeceſſarianecessarianeceſſarianeceſſarianecessaria hishishishishishis quibusquibusquibusquibusquibusquibus
Aſtrologiæ

Aſtrologiæ

Astrologiae

Aſtrologiæ

Aſtrologiæ

Astrologiae
notinotinotinotinotinoti ſuntſuntsuntſuntſuntsunt terminiterminiterminiterminiterminitermini, vtvtutvtvtut tuarumtuarumtuarumtuarumtuarumtuarum occupationumoccupationumoccupationumoccupationumoccupationumoccupationum rationemrationemrationemrationemrationemrationem memememememe etiametiametiametiametiametiam haberehaberehaberehaberehaberehabere
intelligeres

intelligeres

intelligeres

intelligeres

intelligeres

intelligeres
, atatatatatat quequequequequeque vtvtutvtvtut ſummamſummamsummamſummamſummamsummam oblectationemoblectationemoblectationemoblectationemoblectationemoblectationem cõcipiamconcipiamconcipiamcõcipiamconcipiamconcipiam animoanimoanimoanimoanimoanimo ſiſisiſiſisi memememememe tibitibitibitibitibitibi aliquaaliquaaliquaaliquaaliquaaliqua exexexexexex
parte

parte

parte

parte

parte

parte
ſatisfeciſſeſatisfeciſſesatisfecisseſatisfeciſſeſatisfeciſſesatisfecisse intellexerointellexerointellexerointellexerointellexerointellexero itaitaitaitaitaita humanitatihumanitatihumanitatihumanitatihumanitatihumanitati tuætuætuaetuætuætuae gratiamgratiamgratiamgratiamgratiamgratiam habebohabebohabebohabebohabebohabebo, quęquęquaequęquęquae mihimihimihimihimihimihi occaſiooccaſiooccasiooccaſiooccaſiooccasio
nẽnemnemnẽnemnem p̃buitpraebuitpraebuitp̃buitpraebuitpraebuit, imòimòimoimòimòimo veròveròveroveròveròvero memememememe impulitimpulitimpulitimpulitimpulitimpulit, adadadadadad eaeaeaeaeaea proferẽdaproferendaproferendaproferẽdaproferendaproferenda:
quæquæquaequæquæquae gratagratagratagratagratagrata eſſeeſſeesseeſſeeſſeesse poſſintpoſſintpossintpoſſintpoſſintpossint tuituituituituitui ſimilibusſimilibussimilibusſimilibusſimilibussimilibus,
ideſt

ideſt

idest

ideſt

ideſt

idest
p̃claropraeclaropraeclarop̃claropraeclaropraeclaro & cãdidocandidocandidocãdidocandidocandido ingenioingenioingenioingenioingenioingenio præditispræditispraeditispræditispræditispraeditis, atqatqueatqueatqatqueatque; adadadadadad euellẽdãeuellendamevellendameuellẽdãeuellendamevellendam exexexexexex eorũeorumeorumeorũeorumeorum animisanimisanimisanimisanimisanimis falſamfalſamfalsamfalſamfalſamfalsam opi-opi-opi-opi-opi-opi-