222210IO. BAPT. BENED. fifififififi forteforteforteforteforteforte inininininin octauamoctauamoctavamoctauamoctauamoctavam EpiphaniæEpiphaniæEpiphaniaeEpiphaniæEpiphaniæEpiphaniae inciderintinciderintinciderintinciderintinciderintinciderint: VerumVerumVerumVerumVerumVerum hęchęchaechęchęchaec .SSSSSS.DDDDDD.NNNNNN. curæcuræcuraecuræcuræcurae erunterunterunterunterunterunt, utututututut inininininin aptiſaptiſaptisaptiſaptiſaptis
ſima

ſima

sima

ſima

ſima

sima
temporatemporatemporatemporatemporatempora transferanturtransferanturtransferanturtransferanturtransferanturtransferantur.
AdmonueruntAdmonueruntAdmonueruntAdmonueruntAdmonueruntAdmonuerunt prætereaprætereapraetereaprætereaprætereapraeterea transferendostransferendostransferendostransferendostransferendostransferendos eſſeeſſeesseeſſeeſſeesse diesdiesdiesdiesdiesdies feſtosfeſtosfestosfeſtosfeſtosfestos BeatiBeatiBeatiBeatiBeatiBeati StephaniStephaniStephaniStephaniStephaniStephani, IoannisIoannisIoannisIoannisIoannisIoannis,
& InnocentiumInnocentiumInnocentiumInnocentiumInnocentiumInnocentium, vtvtutvtvtut quemadmodumquemadmodumquemadmodumquemadmodumquemadmodumquemadmodum factumfactumfactumfactumfactumfactum eſteſtesteſteſtest hactenushactenushactenushactenushactenushactenus, diemdiemdiemdiemdiemdiem natalisnatalisnatalisnatalisnatalisnatalis proximèproximèproximeproximèproximèproxime ſeſeseſeſese
quantur

quantur

quantur

quantur

quantur

quantur
, obobobobobob multorummultorummultorummultorummultorummultorum DoctorumDoctorumDoctorumDoctorumDoctorumDoctorum, nonnonnonnonnonnon recentiumrecentiumrecentiumrecentiumrecentiumrecentium modomodomodomodomodomodo, ſedſedsedſedſedsed etiametiametiametiametiametiam antiquorumantiquorumantiquorumantiquorumantiquorumantiquorum obobobobobob
ſeruantiam

ſeruantiam

seruantiam

ſeruantiam

ſeruantiam

seruantiam
;
quiquiquiquiquiqui ſuisſuissuisſuisſuissuis omelijsomelijsomeliisomelijsomelijsomeliis & concionibusconcionibusconcionibusconcionibusconcionibusconcionibus multamultamultamultamultamulta pièpièpiepièpièpie, dededededede myſteriismyſteriismysteriismyſteriismyſteriismysteriis ſucceſſionisſucceſſionissuccessionisſucceſſionisſucceſſionissuccessionis FeſtoFeſtoFestoFeſtoFeſtoFesto
rum

rum

rum

rum

rum

rum
huiuſimodihuiuſimodihuiusimodihuiuſimodihuiuſimodihuiusimodi tradiderunttradiderunttradiderunttradiderunttradiderunttradiderunt.
CuperentCuperentCuperentCuperentCuperentCuperent etiametiametiametiametiametiam præclaripræclaripraeclaripræclaripræclaripraeclari TheologiTheologiTheologiTheologiTheologiTheologi diemdiemdiemdiemdiemdiem AſſumptionisAſſumptionisAssumptionisAſſumptionisAſſumptionisAssumptionis BeatæBeatæBeataeBeatæBeatæBeatae virginisvirginisvirginisvirginisvirginisvirginis incidereincidereincidereincidereincidereincidere
in

in

in

in

in

in
primamprimamprimamprimamprimamprimam SeptembrisSeptembrisSeptembrisSeptembrisSeptembrisSeptembris, NatiuitatemNatiuitatemNativitatemNatiuitatemNatiuitatemNativitatem autemautemautemautemautemautem inininininin .252525252525. vtvtutvtvtut quemadmodumquemadmodumquemadmodumquemadmodumquemadmodumquemadmodum totototototototototototo illoilloilloilloilloillo menmenmenmenmenmen
ſe

ſe

se

ſe

ſe

se
inininininin ſignoſignosignoſignoſignosigno VirginisVirginisVirginisVirginisVirginisVirginis ſolſolsolſolſolsol verſabiturverſabiturversabiturverſabiturverſabiturversabitur, itaitaitaitaitaita EccleſiaEccleſiaEcclesiaEccleſiaEccleſiaEcclesia DerDerDerDerDerDer inininininin cęlebrandicęlebrandicaelebrandicęlebrandicęlebrandicaelebrandi tantætantætantaetantætantætantae VirginisVirginisVirginisVirginisVirginisVirginis mamamamamama
tris

tris

tris

tris

tris

tris
DeilaudibusDeilaudibusDeilaudibusDeilaudibusDeilaudibusDeilaudibus occupeturoccupeturoccupeturoccupeturoccupeturoccupetur.
AtqueAtqueAtqueAtqueAtqueAtque hęchęchaechęchęchaec ſuntſuntsuntſuntſuntsunt SerenisſimeSerenisſimeSerenissimeSerenisſimeSerenisſimeSerenissime PrincepsPrincepsPrincepsPrincepsPrincepsPrinceps, quęquęquaequęquęquae longalongalongalongalongalonga & attentaattentaattentaattentaattentaattenta cogitationecogitationecogitationecogitationecogitationecogitatione ààaààa memememememe exaexaexaexaexaexa
minata

minata

minata

minata

minata

minata
, atqueatqueatqueatqueatqueatque perpenſaperpenſaperpensaperpenſaperpenſaperpensa fueruntfueruntfueruntfueruntfueruntfuerunt;
quæſitamquæſitamquaesitamquæſitamquæſitamquaesitam diligenterdiligenterdiligenterdiligenterdiligenterdiligenter & accuratèaccuratèaccurateaccuratèaccuratèaccurate expendenturexpendenturexpendenturexpendenturexpendenturexpendentur abababababab
his

his

his

his

his

his
, quorumquorumquorumquorumquorumquorum intereſtintereſtinterestintereſtintereſtinterest, quamquamquamquamquamquam mihimihimihimihimihimihi aptaaptaaptaaptaaptaapta & rationirationirationirationirationirationi conſentaneaconſentaneaconsentaneaconſentaneaconſentaneaconsentanea, acacacacacac veraveraveraveraveravera penituspenituspenituspenituspenituspenitus, imoimoimoimoimoimo
(quodquodquodquodquodquod memememememe magismagismagismagismagismagis afficitafficitafficitafficitafficitafficit) etiametiametiametiametiametiam tibitibitibitibitibitibi viſaviſavisaviſaviſavisa fueruntfueruntfueruntfueruntfueruntfuerunt;
nonnonnonnonnonnon dubitodubitodubitodubitodubitodubito quinquinquinquinquinquin placituraplacituraplacituraplacituraplacituraplacitura ſintſintsintſintſintsint; & vovovovovovo
tis

tis

tis

tis

tis

tis
ſummiſummisummiſummiſummisummi PontPontPontPontPontPont. aliquaaliquaaliquaaliquaaliquaaliqua exexexexexex parteparteparteparteparteparte ſatisfacturaſatisfacturasatisfacturaſatisfacturaſatisfacturasatisfactura.
eoeo magismagismagismagismagismagis quòdquòdquodquòdquòdquod tetetetetete iubenteiubenteiubenteiubenteiubenteiubente, & cogitatacogitatacogitatacogitatacogitatacogitata ààaààa
me

me

me

me

me

me
, & ſcriptaſcriptascriptaſcriptaſcriptascripta fuerintfuerintfuerintfuerintfuerintfuerint.
ValeValeValeValeValeVale PrincepsPrincepsPrincepsPrincepsPrincepsPrinceps SereniſſimeSereniſſimeSerenissimeSereniſſimeSereniſſimeSerenissime, & quaquaquaquaquaqua ſolesſolessolesſolesſolessoles hylaritatehylaritatehylaritatehylaritatehylaritatehylaritate cęteracęteracaeteracęteracęteracaetera nononononono
ſtra

ſtra

stra

ſtra

ſtra

stra
, etiametiametiametiametiametiam hashashashashashas breuesbreuesbrevesbreuesbreuesbreves vigiliasvigiliasvigiliasvigiliasvigiliasvigilias ſuſcipeſuſcipesuscipeſuſcipeſuſcipesuscipe & fouefouefovefouefouefove.
DatDatDatDatDatDat. AuguſtæAuguſtæAugustaeAuguſtæAuguſtæAugustae TaurinorumTaurinorumTaurinorumTaurinorumTaurinorumTaurinorum KalKalKalKalKalKal.
AprilisAprilisAprilisAprilisAprilisAprilis. MDLXXVIIIMDLXXVIIIMDLXXVIIIMDLXXVIIIMDLXXVIIIMDLXXVIII.
TTTTTT. CelſitudinisCelſitudinisCelsitudinisCelſitudinisCelſitudinisCelsitudinis.
DeditiſſimusDeditiſſimusDeditissimusDeditiſſimusDeditiſſimusDeditissimus MathematicusMathematicusMathematicusMathematicusMathematicusMathematicus.
IoIoIoIoIoIo. BapBapBapBapBapBap. BenedictusBenedictusBenedictusBenedictusBenedictusBenedictus.